Föräldrasamverkan

Att föräldrar och personal har ett gott samarbete är av stor vikt för barnens vistelse i förskolan. Som förälder är du alltid välkommen att komma in på avdelningen och ta del av ditt barns vardag och gärna delta i verksamheten under en dag. Vi erbjuder alla föräldrar ett individuellt samtal om sitt barns utveckling och lärande varje termin, ett antal tillfällen för föräldrasamvaro och på förskolan finns ett inflytanderåd för föräldrar, Föräldraforum.

Vad kan du som förälder förvänta dig av oss

 • Att vi följer de olika riktlinjer samt läroplan som gäller för förskoleverksamhet.

 • Att vi ger ditt barn en god omsorg och en pedagogisk stimulerande verksamhet.

 • Att vi har en varierad verksamhet där ditt barns olika behov blir tillgodosedda såväl inne som utomhus.

 • Att vi genom samtal, dokumentation och dina besök i verksamheten ger dig möjlighet till delaktighet.

 • Att vi tar kontakt med dig om det är något vi undrar över.

Våra förväntningar på dig som förälder

 • Att du som förälder ALLTID har en direktkommunikation med oss, vad gäller frågor frågor som rör verksamheten.
 • Att du tar kontakt med någon personal vid såväl lämning som hämtning. När du är närvarande är det du som är huvudansvarig för barnet.
 • Att du kontaktar oss om tiderna ändras.
 • Att du tar del av den information vi ger.
 • Att du är intresserad och samtalar med ditt barn om dess dag hos oss.
 • Att du kontaktar oss om det är något du undrar över.
 • Att du tar del av den information som visas på hemsidan.