Rutiner kring sjukdom

Säkerhetsrutin:

Vid barnets frånvaro, ring alltid till förskolan före kl. 8.00!
Då barnet är hemma flera dagar, så måste ni meddela oss detta, samt ringa oss dagen innan återkomst, senast kl. 13.00!
Om ni inte ringer oss och barnet ej kommer till förskolan, måste vi ringa hem för att kontrollera var barnet är!

Rutiner kring sjukdom

Här kommer våra riktlinjer när det gäller sjukdomar, Det är alltid barnets allmäntillstånd som avgör om barnet ska vistas på förskolan. Barnet måste vara så pass bra att det kan delta i alla aktiviteter som förekommer i verksamheten, både inomhus och utomhus.

Nedan följer några riktlinjer kring specifika sjukdomar. Andra sjukdomar får man ta ställning till när de dyker upp.

FEBER: Barnet ska vara hemma ett feberfritt dygn innan det återkommer till förskolan

FÖRKYLNING: Smittar mest precis när det brutit ut. Barnet ska vara hemma tills allmäntillståndet är bra och det är fritt från feber. Detta för att orka vara med på förskolans aktiviteter.

MAGSJUKA: Barnet ska vara hemma tills det är helt fritt från symptom samt minst 48 timmar efter det. Barnet ska kunna äta vanlig kost och ha för barnet normal avföring. Eftersom magsjuka är så smittsamt behöver även eventuella syskon vara hemma lika länge.

ÖGONINFEKTION: Detta är mycket smittsamt. Barnet får inte vistas på förskolan under den tiden det ”kladdar” från ögonen. Syskon får vara på förskolan, men det är då viktigt att man ser till att barnen inte delar handduk.

SVINKOPPOR: Barnet ska vara hemma tills kopporna slutat ”kladda”.

När barnet behandlas med antibiotika eller penicillin ska det vara hemma minst två dygn.

Vid frånvaro ring innan klockan 8.00 på morgonen. För att friskanmäla ditt barn, ring före klockan 14.00 dagen innan barnet kommer tillbaka.

För att planeringen av verksamheten ska fungera är det mycket viktigt för oss att veta vilka barn som kommer!

Tänk på: Om jag låter Mitt barn stanna hemma vid sjukdom så blir inte Ditt barn sjukt, och låter du Ditt barn vara hemma vid sjukdom så blir inte Mitt barn sjukt = friska barn och frisk personal.