Dokument

Vision och mål för förskolorna Sjörövaren

Mål:
Vi eftersträvar en helhetssyn i barnets lärande och i pedagogiken genom att-Vi fostrar barnen till visionära människor, dvs barnet äger en livsglädje och har levnadsmod!

Vi låter barnen få tid att gå i knopp, innan de slår ut i blom!
Vi vill att all personal har kännedom om och arbetar efter att:
Vi utgår från barnets intressen.
VI vill väcka lust, nyfikenhet, inlevelse, engagemang och kreativitet i lärandet, genom att använda leken och få barnen att pröva på olika tekniker.
Vi vill att lärandet sker i samspel mellan vuxna och barn i gruppen.
Vi vill utmana och lära barnen att kritiskt granska kunskapsinhämtandet.
Vi vill uppmuntra barnen att ta eget ansvar.
Vi vill stimulera barnens språk, eftersom det är en förutsättning och grunden för det sociala samspelet hos barnen.
Vi vill skapa trygghet både hos individen och i gruppen, som bidrar till barnets goda självkänsla.
Vi vill att varje barn bemöts som en unik individ.
Vi vill att det ska vara barnens behov som styr ksamheten.
Vi vill skpa skapa livsmod hos barnen och få dem att se nya möjligheter.

Vision för förskolorna:

Att vi har utbildad personal.
Att vi har ett gott rykte, så att det är långa köer med barn och personal till båda förskolorna.
Att vi har ett tematiskt arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten och är välkänt för hela kommunen.
Att vi har en stabil ekonomi, som gör att vi kan ha bra fortbildning för personalen och att vi kan köpa in det material vi vill.
Att alla trivs i verksamheten, är friska och vill arbeta kvar länge.
Att vi har nya fräscha och funktionella lokaler.
Att vi har en sekreterare.
Att det finns en egen vikariepool med sjukvikarier.
Sollentuna 2012-10-15

biträdande rektor:

Ann Grundqvist Grybb ansvarig för
förskolorna Sjörövaren och Storken

 Normer i arbetsgruppen:

Att det finns en stark samhörighet och lojalitet inom gruppen.
Att alla är utvecklingsbenägna.
Att alla är lojala med de beslut som fattas.
Att allas åsikter är viktiga.

 Vision:

Att vi har nya fräscha och funktionella lokaler.
Att vi har en sekreterare.
Att det finns en egen vikariepool med sjukvikarier.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>